Termes i condicions

En utilitzar aquest lloc web vostè queda vinculat a aquestes condicions, pel que li recomanem que les llegeixi atentament. Si vostè no està d’acord amb elles haurà d’abandonar el lloc web.

Els drets de propietat intel·lectual del web vertifruit.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de Fruits de Bellcaire d’Urgell SL a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els fins de la web. 2) Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació. 3) Que cap dels continguts relacionats en aquestes webs siguin modificats de cap manera. 4) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

Vertifruit.com es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés.

Veritfruit.com no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés als llocs web assenyalats, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Es prega als usuaris notifiquin qualsevol disfunció detectada per procedir a esmenar-la.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Veritfruit.com no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació. Tampoc es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts dels llocs web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Veritfruit.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software ), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Veritfruit.com, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Tot enllaç de tercers a aquest web ha de ser a la seva pàgina principal o d’entrada. Veritfruit.com i l’usuari, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre a l’usuari (sempre que la legislació aplicable ho permeti), se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Condicions d’ús del web i la botiga virtual

Aquestes condicions podrien ser modificades en qualsevol moment, pel que ha de llegir abans d’efectuar cada comanda.

Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la botiga, a adquirir els productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions d’ús, i haurà així mateix abstenir d’utilitzar en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Veritfruit.com, els seus