Informació sobre protecció de dades personals (GDPR)

D´acord amb l´article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de Fruits Bellcaire d’Urgell S.L, com a responsable d´aquestes.

Responsable del tractament
Fruits Bellcaire d’Urgell S.L
Avinguda 11 de Setembre, 625337 Bellcaire d’Urgell, Lleida
Tel. 937417400 fruitsbellcaire@gmail.com  |  https://veritfruit.com

Dades de contacte delegat de protecció de dades
fruitsbellcaire@gmail.com
Avinguda 11 de Setembre, 625337 Bellcaire d’Urgell, Lleida

Finalitat del tractament
Mantenir la vostra relació amb Fruits Bellcaire d’Urgell S.L als efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades.

Base jurídica
Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris
Les vostres dades no es comunicaran a tercers.

Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, o posar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a Fruits Bellcaire d’Urgell S.L

Reclamació
Podeu presentar una reclamació adreçada a Fruits Bellcaire d’Urgell S.L, en paper o mitjançant un email

Idioma »